Rada oraz Zarząd Fundacji


Rada Fundacji:

Ks. Piotr Jasek FDP – Przewodniczący Rady Fundacji
Ks. dr Michał Szwemin – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Miłosierdzie i Kultura:

Małgorzata Frach – Prezes Fundacji
Jarosław Grudziński – Członek Zarządu

Osoby Zarządzające Placówkami Fundacji:

Danuta Laskowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ulesiu