Rada oraz Zarząd Fundacji


Rada Fundacji:

Ks. Piotr Jasek FDP – Przewodniczący Rady Fundacji
Ks. dr Michał Szwemin – Członek Rady Fundacji
Grzegorz Parzyński – Członek Rady Fundacji
Maksymilian Delekta – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Miłosierdzie i Kultura:

Małgorzata Frach – Prezes Fundacji

Osoby Zarządzające Placówkami Fundacji:

Jarosław Grudziński – Dyrektor Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie
Anna Skłodowska-Schlueter – Dyrektor Domu Seniora w Ulesiu