Rada oraz Zarząd Fundacji


Rada Fundacji:

Ks. dr Dariusz Czupryński FDP – Przewodniczący Rady Fundacji
Agnieszka Czyż-Mańkowska – Członek Rady Fundacji
Maksymilian Delekta – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Miłosierdzie i Kultura:

Małgorzata Frach – Prezes Fundacji
Jarosław Sowa – Skarbnik, Członek Zarządu

Osoby Zarządzające Placówkami Fundacji:

Jarosław Grudziński – Dyrektor Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie
Anna Skłodowska-Schlueter – Dyrektor Domu Seniora w Ulesiu