Rada oraz Zarząd Fundacji


Rada Fundacji:

Ks. Piotr Jasek FDP – Przewodniczący Rady Fundacji
Ks. dr Michał Szwemin – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Miłosierdzie i Kultura:

Małgorzata Frach – Prezes Fundacji
Jarosław Grudziński – Członek Zarządu
Anna Skłodowska-Schlueter – Członek Zarządu

Osoby Zarządzające Placówkami Fundacji:

Jarosław Grudziński – Dyrektor Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie
Anna Skłodowska-Schlueter – Dyrektor Domu Seniora w Ulesiu