Rada oraz Zarząd Fundacji


Rada Fundacji:

Ks. dr Dariusz Czupryński FDP – Przewodniczący Rady Fundacji
Agnieszka Czyż-Mańkowska – Członek Rady Fundacji
Maksymilian Delekta – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Miłosierdzie i Kultura:

Jarosław Sowa – Skarbnik, Członek Zarządu
Lidia Piotrowska – Członek Zarządu

Osoby Zarządzające Placówkami Fundacji:

Joanna Rzemieniewska – Dyrektor Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie
Anna Skłodowska-Schlueter – Dyrektor Domu Seniora w Ulesiu