Jak nam pomóc


WOLONTARIAT

Fundacja skupia swoją działalność w 2 obszarach: opiekuńczo-leczniczym i kulturalnym. Zróżnicowanie naszych działań zwiększa możliwość znalezienia wolontariatu odpowiedniego dla siebie. Wokół fundacji skupiają się ludzie różnych profesji i zainteresowań, studenci, młodzież i ich rodzice.
Oferujemy możliwość włączenia się w wolontariat na rzecz osób starszych przebywających w Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie lub na rzecz Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie.

Wolontariusze, którzy podejmą współpracę z Fundacją mogą liczyć nie tylko na zajęcie pełne wrażeń, ale również na zdobycie cennego doświadczenia pod okiem doświadczonych pracowników naszych ośrodków.

Obecnie Fundacja oferuje wolontariat dotyczący następujących działań:
– opieka nad osobą starszą (w tym spędzanie czasu wolnego z pensjonariuszami, wspólne spacery, itp.)
– organizacja zajęć artystyczno-edukacyjnych dla pensjonariuszy Domu Opieki
– oprowadzanie wycieczek po muzeach
– opieka nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach  i imprezach organizowanych przez Muzeum

Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: biuro@nasz-pilaszkow.pl
tel: 22 733 80 00

 

PRZEKAZANIE  EKSPONATÓW DO MUZEÓW

Muzeum Dworu Polskiego oraz Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie przyjmuje w depozyt dokumenty i pamiątki dot. historii Pilaszkowa oraz rodów zamieszkujących lub związanych z Dworem
w Pilaszkowie (m.in. rodu Campionich, Ryxów, Jasińskich, Ogińskich, Marszewskich) oraz z naszym regionem. Zachęcamy do przekazywania m.in. zdjęć, przedmiotów osobistych oraz pamiątek nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych.

W polu zainteresowania muzeów znajdują się także różnego rodzaju powozy konne, bryczki, karety, dorożki, wozy chłopskie, sanie oraz uprzęże dla koni.

Z przekazanych bądź wypożyczonych eksponatów muzea przygotowują interesujące ekspozycje czasowe i stałe.

Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek po znakomitych rodach związanych z Dworem w Pilaszkowie lub historią tych terenów prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@fundacja-mik.org.pl

 

PRZELEWY I POMOC PIENIĘŻNA

Zachęcamy do wsparcia finansowego wybranego projektu Fundacji bądź jej celów statutowych.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Za wszystkie dotacje serdecznie dziękujemy!

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:
…………………………..

 

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest sposobem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa uwzględniającym dobro i dbałość o rozwój społeczności, wśród której funkcjonuje. Działania CSR sprzyjają zwiększeniu lojalności klientów przedsiębiorstwa, poprawiają relację ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszą poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtują pozytywny wizerunku firmy.

W ramach CSR Fundacja współpracuje z różnego rodzaju przedsiębiorstwami – zarówno małymi, rodzinnymi firmami jak i korporacjami. Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą w ramach projektów dedykowanych osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym i samotnym; w ramach projektów na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w ramach projektów edukacyjnych związanych z przekazywaniem wartości rodzinnych i patriotycznych dzieciom i młodzieży.

Firmy zainteresowane współpracą w ramach CSR prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@fundacja-mik.org.pl

 

 SPONSORING

Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Staje się on wyrazem społecznej odpowiedzialności firm, które dzięki swojemu rozwojowi mogą i chcą wesprzeć także inne społecznie słuszne działania.

Zapraszamy do zaangażowania się w działalność naszej Fundacji jako sponsor poszczególnych projektów realizowanych przez nasze placówki opiekuńcze lub kulturalne.
Wsparcie Fundacji gwarantuje dotarcie do wszystkich, którzy w ciągu sezonu odwiedzają nasze Domy Opiekuńczo-Lecznicze lub Muzea oraz tych, którzy uczestniczą w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Fundację.

Kontakt w sprawie sponsoringu:
e-mail: biuro@fundacja-mik.org.pl

 

1% PODATKU

Fundacja Miłosierdzie i Kultura jest Organizacją Pożytku Publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000163833. Dzięki temu istnieje możliwość przekazywania 1% podatku na dzieła, które prowadzimy.

1% podatku to pomoc, którą możesz ofiarować NIC nie tracąc. W formularzach PIT należy tylko wpisać numer KRS 0000163833 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

Instrukcja przekazania podatku:

Wypełniając deklarację PIT w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” – wpisz:

– w polu „KRS”: 0000163833
– w polu „Wnioskowana kwota”: kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1% wyliczonego podatku należnego)

Serdecznie dziękujemy!