Działalność opiekuńczo-lecznicza


Fundacja Miłosierdzie i Kultura jest właścicielem dwóch ośrodków opiekuńczo-leczniczych:

Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie (gmina Ożarów Maz.)
Dom Seniora w Ulesiu (woj. warmińsko-mazurskie, 14 km od Nidzicy)

Prowadzone przez nas domy są placówkami zapewniającymi całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą dla prawie 200 pensjonariuszy, (w tym: w Pilaszkowie jest to ok. 130 osób i w Ulesiu ok. 60 osób). Nasi pensjonariusze to w większości osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na swój podeszły wiek, niepełnosprawność, choroby lub samotność. Oprócz godnych warunków pobytu i profesjonalnej opieki medycznej staramy się zapewnić im ciepłą, domową atmosferę, stworzyć namiastkę prawdziwego domu oraz umożliwić rozwój osobisty na miarę indywidualnych możliwości.

Nasze placówki zapewniają pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, terapię, rehabilitację, badania specjalistyczne, opiekę duszpasterską oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Są to ośrodki świadczące pobyty o charakterze stałym i czasowym (tj. rehabilitacyjnym, wypoczynkowym, wakacyjnym czy świątecznym).


Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie

(gmina Ożarów Maz., 23 km od Warszawy, bezpośredni dojazd komunikacją miejską z Warszawy)

 • Pobyty stałe, czasowe; rehabilitacyjne, wypoczynkowe, wakacyjne, świąteczne
 • Całodobowa opieka pielęgniarsko-opiekuńcza, rehabilitacja, terapia, badania specjalistyczne, opieka duszpasterska, aktywne spędzanie wolnego czasu)
 • Rehabilitacja od pon. do pt. (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia oraz masaż)
 • Zajęcia usprawniające ruchowo (nordic walking, gimnastyka, spacery)
 • Programy kulturalno-artystyczne, koncerty, warsztaty artystyczne
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, sala koncertowa, świetlice, biblioteka, kaplica, park
 • Rehabilitacja lecznicza zarówno dla pensjonariuszy Domu jak i klientów indywidualnych
 • Pomagamy leczyć dolegliwości narządu ruchu, stany zapalne kręgosłupa i stawów obwodowych, stany przeciążeniowe i pourazowe, usprawniamy pacjentów neurologicznych (np. po udarach mózgu)

Czytaj więcej o:
Dom Opiekuńczo-Leczniczy w Pilaszkowie

 

Dom Seniora w Ulesiu

Centrum Rehabilitacji i Kultury

(powiat Nidzica; województwo warmińsko-mazurskie)
Dojazd:  ok. 1 godz. z Olsztyna;  2,5 godz. z Warszawy

 • Pobyty stałe i czasowe: rehabilitacyjne, wypoczynkowe, wakacyjne, świąteczne
 • Całodobowa opieka pielęgniarsko-opiekuńcza, badania specjalistyczne, opieka duszpasterska, terapia zajęciowa, aktywne spędzanie wolnego czasu
 • Rehabilitacja od pon. do pt. (w tym kinezyterapia, fizykoterapia, masaże)
 • Programy artystyczno-kulturalne, koncerty, wycieczki krajoznawcze
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Pokoje 1-, 2-osobowe, sala koncertowa, świetlice, biblioteka, park
 • Znakomity mikroklimat (ośrodek położony na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
 • Noclegi z wyżywieniem dla rodzin pensjonariuszy, gości indywidualnych i grup zorganizowanych

Czytaj więcej o:
Dom Seniora w Ulesiu