Działalność opiekuńczo-lecznicza


Fundacja Miłosierdzie i Kultura jest właścicielem

Domu Pomocy Społecznej w Ulesiu (woj. warmińsko-mazurskie, 14 km od Nidzicy)

Prowadzony przez nas dom jest placówką mogącą zapewnić całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą dla 75 osób. Nasi pensjonariusze to w większości osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na swój podeszły wiek, niepełnosprawność, choroby lub samotność. Oprócz godnych warunków pobytu i profesjonalnej opieki medycznej staramy się zapewnić im ciepłą, domową atmosferę, stworzyć namiastkę prawdziwego domu oraz umożliwić rozwój osobisty na miarę indywidualnych możliwości.

Nasza placówka zapewnia pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, terapię, rehabilitację, badania specjalistyczne, opiekę duszpasterską oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Jest to ośrodek świadczący pobyty o charakterze stałym i czasowym (tj. rehabilitacyjnym, wypoczynkowym, wakacyjnym czy świątecznym).

(powiat Nidzica; województwo warmińsko-mazurskie)
Dojazd:  ok. 1 godz. z Olsztyna;  2,5 godz. z Warszawy

  • Pobyty stałe i czasowe: rehabilitacyjne, wypoczynkowe, wakacyjne, świąteczne
  • Całodobowa opieka pielęgniarsko-opiekuńcza, badania specjalistyczne, opieka duszpasterska, terapia zajęciowa, aktywne spędzanie wolnego czasu
  • Rehabilitacja od pon. do pt. (w tym kinezyterapia, fizykoterapia, masaże)
  • Programy artystyczno-kulturalne, koncerty, wycieczki krajoznawcze
  • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Pokoje 1-, 2-osobowe, sala koncertowa, świetlice, biblioteka, park
  • Znakomity mikroklimat (ośrodek położony na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
  • Noclegi z wyżywieniem dla rodzin pensjonariuszy, gości indywidualnych i grup zorganizowanych

Czytaj więcej o:
Dom Seniora w Ulesiu