CSR


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest sposobem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa uwzględniającym dobro i dbałość o rozwój społeczności, wśród której funkcjonuje. Działania CSR sprzyjają zwiększeniu lojalności klientów przedsiębiorstwa, poprawiają relację ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszą poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtują pozytywny wizerunku firmy.

W ramach CSR Fundacja współpracuje z różnego rodzaju przedsiębiorstwami – zarówno małymi, rodzinnymi firmami jak i korporacjami. Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą w ramach projektów dedykowanych osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym i samotnym; w ramach projektów na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w ramach projektów edukacyjnych związanych z przekazywaniem wartości rodzinnych i patriotycznych dzieciom i młodzieży.

Firmy zainteresowane współpracą w ramach CSR prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@fundacja-mik.org.pl