Działalność kulturalna


Działalność w segmencie kulturalnym realizujemy prowadząc:

Muzeum Dworu Polskiego,
– Muzeum Pojazdów Konnych
– Izbę Pamięci

Miejsca te są znakomitymi symbolami polskości, w których jak w zwierciadle odbijają się dzieje Polski, poczynając od najdawniejszych czasów. Placówki kładą duży nacisk na lokalny wymiar wydarzeń historycznych. Zwiedzający mogą zapoznać się z powszechnie znanymi aspektami historii widzianymi z perspektywy mieszkańców terenu Równiny Łowicko-Błońskiej. Nasi goście mogą obejrzeć cenne ekspozycje muzealne i zapoznać się z bogatą historią patriotyczną tego obszaru. Udostępniono im wnętrza, w których prezentowane są liczne pamiątki związane z historią Polski (m.in.: z Insurekcją Kościuszkowską, Powstaniem Styczniowym i Listopadowym i walkami w czasie II Wojny Światowej) oraz z właścicielami i gośćmi Pilaszkowa (tj. gen. J. H. Dąbrowskim, księciem Józefem Poniatowskim, Józefem Wybickim, Michałem Kleofasem Ogińskim, gen. Stanisławem Mokronowskim i Antonim Marszewskim).

Pragniemy, aby dzięki naszym działaniom przekazywane były młodym ludziom właściwe wzorce życia społecznego, pielęgnowana tradycja oraz wartości mające fundamentalne znaczenie dla wychowania i rozwoju młodego pokolenia. Misję naszą realizujemy m.in. przez organizację lekcji muzealnych dla szkół oraz wsparcie placówek edukacyjnych zainteresowanych uczestnictwem w lekcjach historii poprzez finansowanie wycieczek szkolnych. Chcemy, aby zajęcia edukacyjne realizowane w pilaszkowskich Muzeach przyczyniały się do pielęgnowania w dzieciach wartości rodzinnych, poszanowania dla autorytetów i bohaterów narodowych.

Mając na uwadze troskę o przyszłość młodzieży i wychowanie jej w duchu wartości rodzinnych i patriotycznych Fundacja Miłosierdzie i Kultura prowadzi obecnie działania zmierzające do rewitalizacji XVIII-wiecznego parku wokół Dworu w Pilaszkowie, tak aby stał się on miejscem rodzinnych pikników i wspólnego spędzania czasu.Z powodów technicznych Muzeum Dworu Polskiego oraz Muzeum Pojazdów Konnych do końca 2021 roku będzie nieczynne.

 

Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie

Muzeum Dworu Polskiego mieści się w zabytkowym budynku dworu w Pilaszkowie, na terenie XVIII-wiecznego parku. Zwiedzającym udostępniono wnętrza, w których prezentowane są liczne pamiątki związane z historią Polski oraz właścicielami i gośćmi Pilaszkowa. Do znamienitych właścicieli Dworu w Pilaszkowie należeli m.in.:

 • Franciszek Ryx – sekretarz króla Stanisława Augusta,
 • Michał Kleofas Ogiński – kompozytor,
 • inż. Marszewski – budowniczy Mostu Poniatowskiego w Warszawie.

W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej we dworze stacjonował sztab powstańczy. To tutaj Jan Henryk Dąbrowski odebrał list z nominacją na generała-majora. Swoją obecnością zaszczycił dwór także sam książę Józef Poniatowski. Po II wojnie światowej dwór podzielił los innych polskich siedzib ziemiańskich, został doszczętnie zdewastowany. W stanie ruiny trwał do 1985 r. Odbudowany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, do świetności został przywrócony przez Fundację.
Pałac otacza zabytkowy park z pomnikiem gen. Dąbrowskiego na koniu. Na osi głównej alei parkowej – cmentarz wojenny żołnierzy polskich poległych 12 i 13 września 1939 r.

Oferta Muzeum Dworu Polskiego:

 • Lekcje muzealne dla szkół
 • Zwiedzanie, koncerty, warsztaty artystyczne
 • Możliwość współpracy komercyjnej:
  • organizacji szkoleń i imprez okolicznościowych w siedzibie Muzeum
  • organizacja imprez plenerowych na terenie zabytkowego parku
  • obsługa cateringowa imprez

 Czytaj więcej o:
Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie

 

Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie

Na terenie XVIII-wiecznym parku w Pilaszkowie znajduje się największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych, dysponujące ponad 50 eksponatami, wśród których znajdują się:

 • bryczki o różnym przeznaczeniu,
 • powozy,
 • karety,
 • faetony,
 • wozy chłopskie
 • dorożki,
 • sanie,
 • wóz cygański.

Czytaj więcej o:
Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie